Podaci o korisniku:

Ime i prezime:

Email:

Podaci o narudžbini:

JIB:

PDV (20%): 0rsd

Cena sa PDV-om: rsd

Vrsta usluge:

Količina: 1

Podaci o Trgovcu:

Naziv: Promobi servisni centar d.o.o.

PIB: 106183509

Račun: 160-0000000533225-28

Adresa: Nikolaja Gogolja 47
11000 Beograd

Podaci o transakciji:

Datum i vreme:

Autentifikacioni kod:

Transakcioni broj: