Povraćaj sredstava

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor.

U slučaju postojanja osnova za povraćaj sredstava kupcu za izvršene usluge a na osnovu reklamacije na izvršenu uslugu, ProMobi servisni centar se obavezuje da povraćaj sredstava vrši isključivo u skladu sa Procedurom za povraćaj sredstava.

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas pozivanjem broja telefona 0113555047 ili nam pošaljite email na adresu: servis@promobi.rs sa podacima:

  • serijski broj elektronskog uređaja (mobilni telefon ili tablet) koji je predmet izvršenja usluge,
  • broj računa/otpremnice,
  • broj Vašeg dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate navedeni račun.

Nakon prikupljanja i obrade potrebnih podatka, biće kreiran nalog za povraćaj sredstava.

Povraćaj srestava se vrši iskljucivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ProMobi je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Gore označeni podaci pribavljaju se i obrađuju isključivo u svrhu povraćaja sredstava i u druge svrhe neće biti upotrebljeni.